wWw.ThitCho.Us
Home | Home | Blog | Game | Liên hệ
Góc nhỏ ấy có ai từng ngồi khóc
Bị thầy la vì điểm thấp đáng thương
Từ góc ấy mỗi người đi một hướng
Để lá bàng buồn rụng dưới chiều vương

Tạo thiệp nhân ngày nhà giáo việt nam 20-11-2021

Nhập tên bạn
nhập cách xưng hô của bạn
Tên giáo viên
văn bản gửi
màu chữ :
Chọn thơ:
Chọn ảnh
Chia Sẻ MXH
© 2015 Văn Tùng, Inc.
® All rights reserved